được UBND tỉnh Bình Thuận công nhận là di tích danh thắng cấp tỉnh.

Bản sắc Việt trong lễ hội Hòn Bà

Bản sắc Việt trong lễ hội Hòn Bà

04/05/2017

Bản sắc Việt trong lễ hội Hòn Bà

Phản hồi của bạn