ở thị xã La Gi hàng năm được ngư dân tổ chức vào ngày 23

Phản hồi của bạn