Cán bộ làm oan ông Nén phải trả 10tỷ bằng lương còi

Cán bộ làm oan ông Nén phải trả 10tỷ bằng lương còi?

Cán bộ làm oan ông Nén phải trả 10tỷ bằng lương còi?

04/05/2017

Cán bộ làm oan ông Nén phải trả 10tỷ bằng lương còi?

Phản hồi của bạn