Thảo luận đề án nâng thị xã La Gi lên đô thị loại III

Tại phiên họp, giám đốc Sở Xây dựng thông tin đề án đánh giá thực trạng phát triển đô thị trong năm 2016 theo năm tiêu chí gồm: Tiêu chí về vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế-xã hội; quy mô dân số; mật độ dân số; tỉ lệ lao động phi nông nghiệp và tiêu chí trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị

Ngày 26-4, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh, vừa chủ trì phiên họp thảo luận thông qua đề án đề nghị công nhận thị xã La Gi là đô thị loại III.

Tại phiên họp, giám đốc Sở Xây dựng thông tin đề án đánh giá thực trạng phát triển đô thị trong năm 2016 theo năm tiêu chí gồm: Tiêu chí về vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế-xã hội; quy mô dân số; mật độ dân số; tỉ lệ lao động phi nông nghiệp và tiêu chí trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Kết quả đánh giá, thị xã La Gi cơ bản đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một đô thị loại III với tổng điểm đạt 87,84/100 điểm (theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đô thị loại III chỉ cần đạt tối thiểu 75/100 điểm).

Thao luan de an nang thi xa La Gi len do thi loai III - Anh 1

Một góc thị xã La Gi.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai cơ bản thống nhất với nội dung, bố cục của đề án. Tuy nhiên, theo ông, đề án cần làm rõ định hướng phát triển ngành du lịch và kinh tế biển tại địa phương; có giải pháp cụ thể để khắc phục một số tiêu chí chưa đạt về giáo dục, điện chiếu sáng, dân số... Từ đó có cơ sở tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị theo tiêu chí cao hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân đô thị và phát triển kinh tế-xã hội tương xứng với vị thế là đô thị hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành và UBND thị xã La Gi tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, sớm hoàn chỉnh đề án đề nghị công nhận thị xã La Gi là đô thị loại III và gửi về UBND tỉnh trước ngày 15-5.

Được biết thị xã La Gi trước đây là tỉnh lỵ của tỉnh Bình Tuy và là một trong 22 tỉnh của Nam phần được chính quyền Việt Nam Cộng hòa thiết lập theo Sắc lệnh 143-NV ngày 22-10-1956.

Đến năm 1976, Bình Tuy sáp nhập với Bình Thuận, Ninh Thuận thành tỉnh Thuận Hải. Năm 1992, tỉnh Thuận Hải tách thành hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và La Gi là một thị trấn của huyện Hàm Tân (Bình Thuận). Năm 2005, La Gi được công nhận là đô thị loại IV (thị xã), có năm phường và bốn xã với dân số hơn 110.000 người, mật độ dân cư hơn 600 người/km 2 .

 

Bình luận
Tin cùng chuyên mục
Phản hồi của bạn